При технология за преработка на отпадъците „OXALOR”

има „нулево” въздействие върху екологичната среда

София. Технологията за преработка на отпадъците „OXALOR” е базирана на ноу-хау, с което човечеството разполага от векове. На практика това е обеззаразяване с помощта на реактив на базата на негасена вар. Особеното на тази технология е в това, че както е събран и извозен битовият отпадък, несортиран, в рамките на два часа и половина целият обем на битовия отпадък се стабилизира и дезинфекцира. Това обясни в интервю за Агенция “Фокус” Емил Аветисян, управител на „OXAL” Ltd., представител на OXALOR Group, France за Източна Европа и Русия. Българската фирма „OXAL” подписа договор за преработването на отпадъците на Краснодарски край в Русия.
100% от органичната материя се свързва с калция от негасената вар и се извежда във вид на краен продукт - почвен подобрител. Целият обем неорганика – метали, неметали, пластмаси, текстил, стъкло се извежда обеззаразена и се сепарира по видове, отново краен продукт – този път за рециклиране, обясни Аветисян.
Заводът по технология „OXALOR” струва приблизително три-четири пъти по-евтино от завод със сравнима мощност по други технологии, например изгаряне или тъй нареченото брикетиране - като и двете са почти едно и също – в крайна сметка боклукът се изгаря, каза още той.
По думите му технологията „OXALOR” е 100% екологична, защото в следствие на преработката няма отделяне на никакви вредни газове в атмосферата. “Това е естествена екзотермична реакция. Нямаме никакви емисии на миризми и на течности, защото всичко се случва в затворен обем. Тоест „нулево” въздействие върху екологичната среда”, допълни управителят на фирмата.
“Какво представлява брикетирането например - от боклука се изваждат металите, а останалата част от битовия отпадък се изсушава, пресира и във вид на брикети се изгаря в различни места. По мнение на признати европейски специалисти това е много по-лошо, отколкото даже директното изгаряне на отпадъците в един завод. И това е разбираемо – заводът за изгаряне поразява с отрови и диоксини в радиус до 100 км. В същото време представете си какво е за България брикетите от отпадъци да бъдат изгаряни в няколко ТЕЦ-а и циментни завода, основни консуматори на брикети. Ние ще имаме много огнища на отрови – така може да се замърси голяма част от територия на страната”, обясни още Емил Аветисян.
Галина ДИМОВА
Агенция "Фокус"


Избрани сайтове „OXALOR”