Синдикатите ще подкрепят протеста на млекопроизводителите на Капитан Андреево

София. Синдикатите принципно подкрепят

протестите на българските млекопроизводители, които в неделя ще блокират границата на Капитан Андреево, но не и с жива сила. Това каза пред репортер на Агенция „Фокус” Светла Василева председател на българската Федерация на независимите синдикати в сектор „Земеделие” при провеждането на Европейска кръгла маса „Равнопоставеност на работното място в сектор „Земеделие”. Василева каза, че техните искания са справедливи, но са леко закъснели. Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) д-р Желязко Христов каза, че относителният дял на брутната селскостопанска продукция в България постепенно намалява и от 26,2 % от БВП през 2006 година, то през 2007 година той достигна 9,3% от БВП.
Д-р Христов посочи, че българското земеделие през последните години е преминало през всички възможни етапи на тотална „приватизация с грабеж на входа и на изхода, като се разрушиха стари производствени структури. „Държавата напълно се оттегли от сектора, а аграрната реформа не бе съпроводена с ясна държавна политика”, посочи д-р Христов.
По думите му продължава тревогата за намаляване на аграрната заетост. „Селското стопанство е секторът с най-ниско ефективен труд в страната”, заяви д-р Христов. Той отбеляза, че изоставането на селските региони е част от българската неравнопоставеност. „Присъединяването към ЕС е шанс за по-добър стандарт на живот на хората и в селските райони. По думите му именно в селското стопанство е най-силно недоразвит социалният диалог. „В България над 50% от сезонните работници нямат сключени срочни трудови договори, плаща им се на ръка и не са осигурени здравно и социално”, каза още д-р Желязко Христов.
Той изтъкна, че заплащането на тези работници остава по-ниско от законово регламентираната минимална работна заплата. Людмила Тодорова представител на България в Европейския икономически и социален съвет изтъкна, че за България селското стопанство е традиционен отрасъл, в който са заети 1 млн. души.
Десислава АНТОВА
Агенция "Фокус"
Избрани сайтове Христов

  • Официалният AtlasPROfilax® център в България Официалният AtlasPROfilax® Център в България. Лечение на главоболие, мигрена, фибромиалгия, болки във врата, вертиго, сколиоза, ...

  • Най-актуални страници Христов

  • Цветомир Христов сертифициран представител на Atlas Profilax България повече » ...

  • Официалният AtlasPROfilax център в България Начало