232 000 са заетите в селското, горското и рибното стопанство в страната

София. Заетите в селското, горското и рибното стопанство

са около 7% от заетите лица в страната или това са 232 000 души. От тях жените са 34% или около една трета от общия брой. Това каза по време на Европейска кръгла маса „Равнопоставеност на работното място в сектор „Земеделие” Елка Димитрова – директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерство на труда и социалната политика (МТСП), предаде репортер на Агенция „Фокус”. Елка Димитрова изтъкна, че първата лисабонска цел, която България ще постигне, е тази за коефициента на заетост на жените. По думите й у нас този коефициент през второто тримесечие на тази година е 59,5%. Тя изтъкна, че остава устойчива разликата в заетостта по пол, която е – 8%.
Елка Димитрова изтъкна, че ефективният контрол по спазване на трудовото законодателство, включително и в областта на земеделието, са проверките, извършени от Главна инспекция по труда (ГИТ), които констатират нарушения на трудовото законодателство, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Две трети от нарушенията, констатирани от ГИТ са именно в областта на земеделието. „Обект на контрол на ГИТ са изправността на земеделската техника, правоспособността на водачите, трудовите правоотношения на работещите във фирмите. В резултат на извършените проверки се прави констатацията, че състоянието на изградената организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в повечето предприятия не е необходимото равнище”, заяви Димитрова. Тя обобщи, че общо за отрасъл “земеделие” се наблюдава подобряване на условията на труд, усвояване на програми за развитие на селските райони, закупуване на нови машини и оборудване, а констатираните нарушения най-често са свързани със заплащането на труда. Елка Димитрова заяви, че България има съответните нормативни условия и ефективни политики за постигане на равенство на работното място. „България има своето антидискриминационно законодателство, хармонизирано с нормите и стандартите на европейското и международното право. Не допускането на дискриминация е залегнало в Кодекса на труда”, каза още Елка Димитрова.
Десислава АНТОВА
Агенция "Фокус"
Избрани сайтове Димитрова