Xenomystus nigri,Риба нож

Стадна риба, която живее скрито и нощем, хищна и нападателна. Достига до 30 см.
Белези: няма гръбначни перки. Няма сигурни външни полови отличия. Няма данни за успешно развъждане.
Подреждане: скривалища и пещери от скали и корени. Гъста растителност и свободно пространство за плуване. Да се държи на тъмно. Декоративен аквариум.
Вода: 24-28 градуса С, добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, месо, охлюви, насекоми.
Разпространение: Африка /Нил и Източна Африка/
Избрани сайтове перки