Gasterosteus aculeatus,Триигла бодливка, кедрин

Стадна риба, мъжките на която запазват свои пространства по време на хвърляне на хайвера. Много интересно поведение и грижи за поколението. Достига до 15 см.
Белези: бодли по гърба. Мъжкият е пъстър. женската е по-едра и маслиненозелена. Развъждането е лесно. Бащата полага грижи за поколението.
Подреждане: пространството се групира с помощта на растения и камъни така, че няколко мъжки да могат да запазват свои пространства без да се виждат. Декоративен аквариум.
Вода: 4-20 градуса С, мека, богата на кислород.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари.
Разпространение: Европа.


Избрани сайтове поколението