Melanotaenia maccullochi,Дъгоцветна рибка

Много красива, пъргава стадна риба от средните водни слоеве. Издръжлива е и достига до 10 см.
Белези: две гръбни перки. Женската е по-бледа, втората гръбна перка е по-остра, отколкото при мъжкия. Развъждане е възможно.
Подреждане: растителност покрай стените с широко свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: 20-26 градуса С, повече от 10 dGH.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Северна Австралия.
Избрани сайтове водни

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...