Sphaerichthys osphromenoides,Шоколаден сферихтис

Много чувствителна лабиринтна риба, но след като се приспособи е доста издръжлива. Препоръчва се само за опитни акваристи. Достига до 6 см.
Белези: нишковидно изтеглена гръдна перка. Женската със светли ивици по краищата. Понастоящем е възможно развъждане. Майката мъти в устата си.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване. Плаващи растения. Тъмно дъно. Декоративен аквариум.
Вода: 26-30 градуса С, до 10 dGH, леко кисела, добавка на торф.
Храна: водни бълхи, циклопс, ларви на черни комари.
Разпространение: Югоизточна Азия /Малайски полуостров и Суматра/.Светли куполи и димоотводи на фирма ETERNIT - Германия  повече » www.aris-bg.com