Pterophyllum altum,Дълбоководна скалария

/Дълбоководна ангелова риба/

Спокойна стадна риба, която обитава средните слоеве на водата. Живее дълго. Трябва да достига до 50 см. на височина.
Белези: извън периода на мътене няма сигурни полови отличия. Развъждане възможно, но е много трудно. Родителите полагат грижи за поколението.
Подреждане: засаждане на валиснерии покрай стените. Свободно пространство за плуване. Сборен аквариум, проявява апетит към неони- син и червен!
Вода: 22-24 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари /Внимание- преяжда с тях и загива/, суха храна, зелена салата.
Разпространение: Южна Америка /Ориноко/.
Избрани сайтове мътене