« назад


Много миролюбива и великолепно оцветена риба от долните слоеве на водата. Достига до 6 см. и обикновено живее не повече от две години. Чувствителна към химикали и преместване.
Белези: почти няма полови отличия. При мъжкия обикновено първите лъчи на гръбната перка са доста удължени. Развъждане е възможно. Родителите полагат грижи за поколението.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване, скривалища от камъни и пещери. Много подходяща за сборен аквариум.
Вода: 22-26 градуса С, до 10 dGH, често доливане на прясна вода, тъй като е много чувствителна към престояла вода, препоръчва се добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, малки ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Южна Америка /Венецуела/.

Избрани сайтове Papiliochromis

+ Aequidens curviceps, Еквиденс курвицепс + Aequidens maronii, Еквиденс марони + Aequidens portalegrensis, Ивичест еквиденс + Apistogramma agassizii, Апистограма агасици + Apistogramma ortmanni, Апистограма ортмани + Astronotus ocellatus, Астронотус + Cichlasoma citrinellum, Лимонова цихлазома + Cichlasoma facetum, Цихлазома фацетум + Cichlasoma meeki, Цихлазома мееки + Cichlasoma nigrofasciatum, Черноивичеста цихлазома + Geophagus surinamensis, Суринамски геофаг + Papiliochromis ramirezi, Апистограма рамирези + Nannacara anomala, Нанакара аномала + Pterophyllum altum, Дълбоководна скалария + Pterophyllum dumerilii, Скалария думерил + Pterophyllum scalare, Скалария, Ангелова риба + Symphysodon aequifasciata, Зелен дискус + Symphysodon aequifasciata axelrodi, Кафяв дискус + Symphysodon aequifasciata haraldi, Син дискус + Symphysodon discus, Червен дискус + Etroplus maculatus, Петнист етроплус + Haplochromis spec., Хаплохромис + Hemichromis fasciatus, Ивичест хемихромис + Pelvicachromis pulcher, Камерунски пелвикахромис + Pelvicachromis pulcher, Пурпурен пелвикахромис + Steatocranus casuarius, Лъвоглава цихлида + Julidochromis ornatus, Юлидохромис от Танганайка + Tilapia heudeloti, Сенегалска тилапия
All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти