Geophagus surinamensis,Суринамски геофаг

Една от най-красивите цихлиди. Запазва свои пространства, пъргава, но също така и доста агресивна. Достига до 24 см. и е издръжлива.
Белези: женската силно сребриста. Развъждането е възможно. Родителите полагат грижи за малките.
Подреждане: на преден план мек пясък с камъни и корени. Задната стена на аквариума е оформена като стръмен скалист бряг с пещери и клони, а страничните стени с яки растения. Декоративен аквариум или да се гледа заедно с големи сомове.
Вода: около 25 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи.
Разпространение: Южна Америка.


Избрани сайтове Развъждането