Cichlasoma meeki,Цихлазома мееки

/Червеногърла цихлазома/

Една от най-красивите американски цихлиди. Запазва свои пространства, които защитава, но рядко напада останалите обитатели на аквариума с опасност за живота им. Тя е издръжлива и достига до 15 см.
Белези: женската често е по-дребна и с не толкова ярка окраска. Яйцеполагалото при женската е притъпено, а при мъжкия заострено. Развъждането е лесно. Родителите полагат грижи за поколението.
Подреждане: твърди растения покрай стените на аквариума, корените закрити с камъни. Свободно пространство за плуване с плътен слой от добре промит пясък. Сборен аквариум-само с яки риби.
Вода: 20-25 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, суха храна.
Разпространение: Централна и Южна Америка /Юкатан до Гватемала/.
Избрани сайтове женската