Cichlasoma citrinellum,Лимонова цихлазома

Риба, запазваща свои пространства, която достига до 21 см. и може да бъде агресивна. Живее дълго.
Белези: мъжкият с челна гърбица. Развъждане възможно. Родителите заедно полагат грижи за поколението.
Подреждане: чакълесто дъно с големи и тежки камъни, от които са оформени пещери.
Вода: 20-25 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, месо, суха храна, риби.
Разпространение: Южна Америка.


Избрани сайтове мъжкият