Polycentrus schomburgki,Южноамерикански бодливец, риба пън

Хищна риба, която се спотайва между растенията, от където внезапно напада плячката си. Устата и е по-голяма, отколкото изглежда! Достига до 10 см.
Белези: секторите с меки лъчи на гръбната и аналната перка са по- високи от тези с бодливи лъчи. Женската е с по-добър рисунък, по-кафява. Развъждане възможно. Бащата полага грижи за поколението. Подреждане: гъста растителност, корени и каменни пещери, плаващи растения. Декоративен аквариум или сборен с едри риби.
Вода: 22-25 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, риби.
Разпространение: Южна Америка /Гуаяна, Венецуела, Тринидад/.


Избрани сайтове бодливец