Chanda ranga,Стъклен индийски костур

Боязлива, спокойна стадна риба, която предпочита определени пространства. малко чувствителна и плашлива. Достига до 7 см.
Белези: вдлъбнато чело, висок гръб, две отделни гръбни перки. Прозрачна. Гръбната и аналната перка на мъжкия е със синьо по краищата. Женската е по-матова. Развъждането е възможно, отглеждането на малките е трудно.
Подреждане: много растения със скривалища, свободно пространство за плуване и тъмно дъно. Сборен аквариум с миролюбиви, спокойни риби.
Вода: 18-25 градуса С, престояла вода, евентуално добавка на готварска сол.
Храна: водни бълхи и циклопс, тубифекс. Да не се храни само с тубифекс.
Разпространение: Югоизточна Азия /Полуостров Индустан, Бенгалия, Бирма, Тайланд/.
Избрани сайтове тубифекс