« назад


Спокойна стадна риба, която обитава най-горните слоеве на водата. Скачач! Достига до 30 см.
Белези: гръбната и аналната перка на мъжкия са подгънати. Развъждане възможно.
Подреждане: плаващи растения, свободно пространство за плуване. Декоративен или сборен аквариум със сомчета или едри риби.
Вода: 20-26 градуса С.
Храна: ларви на комари, риби, жаби.
Разпространение: Югоизточна Азия /Индия, Цейлон, Бирма, Тайланд, Малайски полуостров/.

Избрани сайтове Xenentodon

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти