Xiphophorus helleri,Хелер Мечоносец

Много пъргава стадна риба, чиито мъжки понякога са малко свадливи. Издръжлива. Достига до 15 см.
Белези: мъжкият е с мечовидно удължена опашна перка, Gonopodium. Развъждане възможно. Живородна.
Подреждане: гъста растителност и свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: 17-25 градуса С
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна, водорасли, зелена салата.
Разпространение: Централна Америка /Мексико, Гватемала/.


Избрани сайтове мъжкият