Nothobranchius rachovii, Нотобранхиус рахови

Доста чувствителна, но много спокойна сезонна риба. Достига до 5 см.
Белези: женската е светлокафява, по-дребна.
Подреждане: меко дъно, по възможност торфени влакна, рядка растителност, свободно пространство за плуване, ниско ниво на водата, без течение, причинено от засмукващ филтър! Декоративен аквариум.
Вода: 20-26 градуса С, престояла вода, добавка на морска сол, добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна, млади рибки.
Разпространение: Африка /Мозамбик/.


Избрани сайтове добавка