« назад


Много красива сезонна риба с кратък живот, която е свадлива и разкъсва перките на другите риби. Достига до 8.5 см.
Белези: мъжкият пъстър, женската сивокафява, по-дребна. Развъждане възможно. За яйцата е нужен покой.
Подреждане: меко дъно, по възможност торфени влакна, рядка растителност, свободно пространство за плуване, ниско ниво на водата, без течение, причинено от засмукващ филтър! Декоративен аквариум.
Вода: 20-26 градуса С, престояла вода, добавка на морска сол, добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна, млади рибки.
Разпространение: Африка.

Избрани сайтове Nothobranchius

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти