Корида

Отишли двама сърби на корида в Испания. Както си гледали коридата, единият паднал на арената. Бикът го подгонил и той започнал да бяга.
Тогава другият се провикнал от трибуната:
- Бате Зоране, не можеш бега толкова бръже, щото ще добиеш инфаркт!
- А ти що искаш да добием, теле ли?
Избрани сайтове Бикът