Чукчи

Двама чукчи убили морж. Хванали го за опашката и го дърпат към селото. След известно време срещат бял ловец. Той ги изгледал и казал:
- Момчета, защо дърпате моржа за опашката? Не виждате ли, че бивните му са заорали в земята и ви е трудно. Дърпайте го за бивните. По-лесно ще ви бъде.
Хванали чукчите моржа за бивните, и пак задърпали. След малко единият споделил:
- Белият бешеправ. По-лесно се дърпа.
А другият чукчя:
- По-лесно, но я виж. Пак се върнахме при морето!
Избрани сайтове лесно

Нови интернет страници лесно

  • Официалният AtlasPROfilax® център в България Запазете си час

  • Най-актуални страници лесно

  • Курсове по CorelDraw за обработка на векторна графика CorelDRAW

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D

  • Подови первази от HD полимер серия "Elegance" повече » ...