Pseudoplatystoma fasciatum,Тигрово сомче

Тази риба става доста едра и се придържа към дъното. Води хищник и прикрит начин на живот. Спокойна и издръжлива.
Белези: мастна перка. Мустаци. Няма сигурни външни полови отличия. Няма данни за успешно развъждане.
Подреждане: гъста храстовидна растителност и скривалища от корени и камъни. Плаващи растения. Декоративен аквариум.
Вода: 20-26 градуса С.
Храна: тубифекс, ларви на комари, дъждовни червеи, риби.
Разпространение: Южна Америка.

Градинар.БГ - първият GROWSHOP! Любопитни видове. Всичко за живота в градината, дома, офиса и хотела. до вас кагато ви трябват  повече » www.gradinar.bg growshop