Rasbora vaterifloris, Перлена разбора

Пъргава стадна риба, която трудно се адаптира. Миролюбива. Достига до 4 см.
Белези: мъжкият е с по-големи перки. Женската е по-дебела. Развъждане възможно.
Подреждане: гъста растителност, отчасти с финоперести растения, свободно пространство за плуване. Тъмно дъно. Сборен аквариум.
Вода: 21-25 градуса С, до 10 dGH, леко кисела, добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, суха храна.
Разпространение: Югоизточна Азия /Цейлон/.


Избрани сайтове перки

Най-актуални страници перки

  • Как да направим постиженията на децата в училище по-добри? Постижения в училище