Риби-богатството на подводния свят

Обща информация

   У нас имаповече от 20хиляди километра реки и над 3 500 декара площ с планински езера. Реките, потоците и езерата ни изобилстват с най-разнообразни видове риби и други водни животни.
   По-важните видове риби, които обитават нашите водоеми, са моруната, чигата, балканската пъстърва, сивенът, шаранът, щуката, кленът, линът, бялата мряна, черната мряна, каракудата, сомът, костурът, змиорката и др.

   Риболовът в света годишно възлиза на 65 милиона тона. Според изследванията на учените, ако той достигне над 100 милиона, ще се стигне до нарушаване на равновесието във водния живот, ще се засегне чувствително възпроизводството на риба.
   Съществуват най-различни видове риби с най-чудновати форми и багри на тялото. Шведският учен Рууд съобщава за един вид риби в южното полярно море на Антарктида, наречени "ледени" риби. В кръвта им няма хемаглобин и червени кръвни телца, поради което кръвта им е бяла. Кислород си набавят от студената вода. Чувствителни са много при повишаване на температурата и бързо загиват.
   В повърхностния слой на водите във водоемите на Гвиана живеериба с четири очи.
   В тропическите води на океаните и моретата живее рибата хистиофорус. Тази рибаима на гърба си перки, високи 1.5 метра. Когато плува по повърхността на водата, перката и служи като платно на ветроход.
   Рибите Лабрус турдус обитават тропическите морета и Средиземно море. Забележителни са с това, че както птиците си строят гнезда. В тях мъжкият опложда хвърления от женската хайвер, а излюпените малки рибки покрива с водорасли.
   Плоските риби обикновено лежат на едната страна на тялото си върху песъчливите дъна. Отначало малките са гладки и еднакво оцветени от двете страни. Впоследствие обаче, след като започнат да се развиват, те се приспособяват както за плуване, така и за почивка в наклонено положение. Това довежда до промяна и различно оцветяване от двете страни на тялото. Дори окото на светлата част бавно се премества така, че двете очи лягат на горната част на главата.
   Калканът притежава способността да променя окроската си съобразно с околната среда, което му помага да се укрива от хищници.
   Има риби, които живеят и във водата, и на сушата. Такивариби обитават водите на Судан. През дъждовния период те плуват в препълнените с вода водоеми, а при суша си изкопават гнезда в пясъка и дишат с бели дробове. Рибарите ги улавят, като имитират шум на дъжд. Тогава те си издават скривалището и могат да бъдат измъквани от земята.
   По крайбрежните морски води на Азия и Австралия живее рибообразен бозайник, наречен дюгон. А в Нигерия по бързите планински потоци живеят космати риби, на които задните части са покрити с гъста козина. На тялото си имат лапи с пръсти. На задните си лапи на пръстите имат дълги нокти, които се прибират навътре в торбичките, както при котките.
   До преди известно време се е смятало, че дълбочините на океана са необитаеми поради липса на кислород. Но учените извлекли от 8 000 метра риба от семейство Бассогигас, дълга 100 милиметра. Макар, че живее в абсолютна тъмнина, рибата има и органи за зрение.
   Явно е, че водите приютяват и дават живот на фантастичен свят.
   Установено е, че и сред обитателите на царството на Нептун има столетници. Акулите, сомовете и щуките живеят над 100 години. Японският професор М. Хиро съобщава, че в езерото на Гифу живее шаран на 225 години.
   Змиорката живее до 55 години, шаранът- до 47 години, пъстървата- 20 години, сьомгата- 13 години, и т.н. Разбира се, това е средната възраст на тези видове риби, ако преждевременно не бъдат изядени от някой воден хищник или се окажат в мрежата на риболовеца.
   А знаете ли колко вида риби има в различните реки на света? Във Висла има 48 вида, във Волга- 64 вида, в Дунав- 68 вида, в Амур- 73 вида. Но в Ганг има 170 вида, в Конго- 380 вида, в Мисисипи- 256. Най-много видове риба има във водите на Амазонка- 700 вида. Това многообразие там затруднява и най-опитните риболовци да назоват рибата, хванала се на въдицата им или попаднала в мрежата им.
   Най-малката рибка на земното кълбо е дълга 8 милиметра. Наричат я Пандака пигмеа. Живее в топлите морета и океани. Тя е най-дребният вид сред всички гръбначни.
   Най-голямото водно животно в света е синият кит. Тялото му достига до 33 метра дължина и тежи около 150 тона. Живее до 50 години. Малките китчета се раждат тежки около 2.5 тона. За едно денонощие получават от майката около 100-120 литра мляко. Годишно нарастват с 12-15 тона.
   За най-древна риба на земята се смята рибата целаканта. Предполага се, че се е появила преди повече от 300 милиона години. Дълга е един метър и тежи около 10 килограма. Смятали са я за изчезнала, но един екземпляр е бил уловен край остров Мадагаскар.
   Рибите подменят зъбите си всяка година. Но има риби и без зъби.
   Скелетът на шарана се състои от 4 386 кости, докато скелетът на човека има 212, заедно с 32-та зъба.
   В Червено море живее рибата Антинас еквамипинис. Забележителна е с това, че може да сменя пола си. Ако мъжките екземпляри са недостатъчни, женските се превръщат в мъжки.
   Златната рибка пие най-много вода от всички останали рибки.
   За разлика от висшите животни рибите растат през целият си живот, като след определена възраст растежът им става по-бавен.
   Има риби, които живеят по храстите и дърветата. Например на остров Ява живее рибата анатас-пълзач, която пълзи по сушата и се катери по дърветата.
   Гигантската манта с един удар на крилата си-плавници, се вдига на около 4 метра над водата, като по такъв начин се освобождава от паразитите по тялото си.
   Шаранът и сомът имат извънредно остър слух. Те различават даже четвъртина от тона.
   За най-дълговечна от рибите се смята щуката. Тя доживява до повече от 200 години.
   Дракон на морето наричат най-често рибата батисфера. Тя живее в морските дълбочини. Очите и са 20 на брой и светят подобно на фарове. Имат кръгла форма и са разположени симетрично в две редици. Главата и е твърде голяма. Устата и фосфоресцира, а от хрилете и корема и висят две ленти, дълги до метър, които завършват с две червени и две сини панделки.
   Селдата, освен че има силно развит слухов апарат, издава и тихи звуци, наподобяващи човешки шепот.
   Рибата еулахан, която пори водите на Тихия океан и крайбрежието на Южна Америка, се лови не за храна, а за да осветява жилището на индианците. Наричат я още риба-фенер, защото, като изсушат тлъстото и тяло и прекарват през него фитил, който излиза през устата и, се получава своеобразен вид лампа.
   Установено е, че освен рибата морски петел, способност да пеят имат и рибата свинка, рибата квакун, рибата котка и др.
   Най-дълги пътешествия правят китовете. Понякога те изминават повече от 10 хиляди километра.
   Змиорките правят преходи по 4-5 хиляди километра, а понякога и повече. По време на размножаването възрастните тръгват на пътешестване, минават покрай бреговете на Европа, пресичат Атлантическия океан и влизат в Сарагасово море, където хвърлят хайвера си. Малките рибки се връщат по обратния път до местожителството на родителите си за около три години, където живеят до зряла възраст. Преди да тръгнат обратно, те натрупват големи количества мазнини, запасявайки се с храна за дългия път.
   В южноамериканските тропически реки живеят електрически риби. Тези сивосини змиеобразни угори, дълги до 3 метра, имат от двете страни на тялото си 6-7 пластинки, изолирани една от друга, наподобяващи батерия. Токът, който отделят, може да убие риба, а е и опасен за човека. Изчислено е, че 10 хиляди риби могат да отделят толкова електрическа енергия, която може да движи електрически влак за няколко минути.
   С помощта на специални органи /сеизмосензорни/ рибите усещат и най-малките трептения на водата, предизвикани от плаването на другите водни животни. Например скумрията се ориентира с помощта на тези органи при отклонения от стадото. Ако рибата загуби зрението си по някакъв начин, то с помощта на тези органи тя пак намира храната или стадото си.
   Рибите получават информация и чрез промените във водните течения, повърхностните вълни и др., с помощта на тъй наречената странична линия /орган за усещане/. Те си предават информация и чрез допиране. Например при костура женската хвърля хайвера си само след като мъжкия я докосне с опашката си.
   Установено е, че с определена поза рибите съобщават за наличието на храна, за заплаха и т.н.
   Някои риби имат най-различни приспособления за усещане, особено тези, които живеят в мътни води. Например морската лястовица има на гърдите си три лъча, подобни на мустачките на сома и барбунята. С тяхна помощ те си намират храна. Виниелите имат на челото си рогца, които използват при борба.
   Звуците, които издават рибите, са най-различни-цвърчене, свиркане, тракане, пукане и т.н. Произвеждат ги при движение на тялото и перките си, на челюстите си, на плавателните мехури. Някои звуци им служат като сигнал за събиране през размножителния период, за опасност, за намиране на храна, други-за да плашат враговете си и пр. Например косатките сомове, , за да охраняват хайвера си, издават характерни звуци чрез трептене на перките. Така те плашат враговете си. Органите, с помощта на които рибите произвеждат звуци, се наричат стридулационни. Рибите нямат външни уши, защото вътрешното им ухо е развито добре и е свързано със слуховия център на мозъка.
   От тялото си те отделят слуз, по миризмата на която се откриват. По нея различават опасните хищници и бързо реагират, за да се предпазят. Когато във водата се постави убита или наранена риба, живите риби стават неспокойни. Кръвта на наранена риба привлича щуката, акулата, змиорката и др.
   Зрителните им органи са негодни за близко вижсане. Промяната в окраската на рибите говори също за предаване на информация при предпазване от неприятеля, при преминаване в нападение или за някакво "настроение", за разпознаване и др.
   Някои риби предават информация чрез електрически сигнали. Опашката на тези риби служи за отрицателен полюс, а главата за положителен. Електрическото поле, което те създават, се променя в зависимост от присъствието на различни животни или предмети. Електрическите сигнали се изпращат при нападение или защита.


Сподели във facebook


Избрани сайтове рибата