Обща информация

 Любовта към природата и стремежът за нейното опознаване е присъща черта на човека. Кой от нас през своето детство не е събирал растения, насекоми, минерали, черупки от охлюви или не се е любувал на околната жива природа, в това число и на птиците, които среща в своя всекидневен живот? След като преминат безгрижните детски години, много често любимите колекции биват забравени или "изчезват" неизвестно къде. Когато професията е избрана и тя няма нищо общо със заобикалящата ни жива природа, тази сбирка остава в някой шкаф като приятен спомен от детинството. Много по-рядко първите искри любов към природата се запазват за цял живот.
   Нашите представи за птиците са свързани с въздушните простори. Красива гледка представляват жеравите, когато през есента, наредени в дълги редици, плавно махайки с крила, летят високо в небето. На тях им предстои немалко път до африканските брегове, където зимуват. Като стрела се спуска соколът на своята жертва, а лястовицата с акробатическа ловкост се извива във въздуха и улавя летящото насекомо. През време на далечните прелети птиците свободно преминават през морета и пустини. Тяхната способност да летят им помага по всяко време да се намират при по-благоприятни за тях условия за живот, например да отлетят в топлите страни, когато през зимата на север стане невъзможно намирането на храна. Даже високите планински върхове не представляват за тях непреодолими препятствия-те или прелитат над тях, или ги заобикалят отстрани.
   Птиците са животни с постоянна температура на тялото, което е защитено от охлаждане с перата. Постоянната температура представлява голямо предимство в борбата за съществувание пред така наречените животни с непостоянна температура /риби, земноводни и влечуги/.
   За произхода на птиците науката знае доста много. В процеса на развитието на животинския свят, който е продължил хиляди години, древните влечуги са се превърнали в птици. Постепенно у прародителите на птиците се появили пера. Те летели много слабо и по външен вид приличали на гущерите. В началото на миналото столетие в юркските шисти в Бавария били намерени вкаменелости от две странни същества. Те притежавали белези на влечуги и на птици, поради което в систематиката стоят между влечугите и птиците. Наречени са археоптерикс и археорнис. Техните зъби по челюстите, опашката, която се състояла от доста голям брой прешлени, и свободните пръсти на крилата, с които по всяка вероятност са се залавяли за клоните на дърветата, са типични белези за влечугите. Същевременно тялото им е било покрито с пера, както у съвременните птици. Археоптериксът и археорнисът показват пътя, по който е произлязла способността за летене при птиците. В продължение на дългата еволюция първите птици постепенно се повдигали на задните си крайници, а предните са освободили и се превърнали в крила, изпълняващи летателна функция. Така те започнали да лазят по клоните на дърветата, да планират от клон на клон, появили се пера и станали въздушни обитатели. Тяхната постоянна температура на тялото, способността им да извършват далечни полети им позволявала бързо да завладеят всички части на земята.
   Днес птиците живеят в топлите тропически пояси, горите и пустините, при суровите условия на високите планини, а също така далеч на север и на юг- до самите полюси. Естествено, вие си задавате въпрос, колко вида птици са известни досега за науката? досега са известни около 8 500 вида птици. По-рано зоолозите са считали, че птиците са около 12 000 вида, но поради предприето модерно ревизиране на видовете броят им е съкратен, тъй като много от описаните видове се оказали близки с други видове и днес се считат само като отделни подвидове /раси/. При това при тяхното разпределение се забелязва същата закономерност, както и при другите животни. По-богати на видове са страните с топъл и умерен климат, а по-бедни тези със студен. Затова пък малкото видове, приспособили се към студените места, се размножават в огромни количества. Най-богата на видове е Южна Америка-там живеят около 2 500 вида, като само по долината на река Амазонко се срещат повече от 1 000 вида. В Африка намираме около 1 750 вида, а в цялата Европа- 1 000 вида. У нас се срещат към 330 вида.
Избрани сайтове птиците