Франция ще въведе “данък пикник” заради замърсяването на околната среда

Париж. Министърът на околната среда на Франция

Жан-Луи Борло обяви планове за въвеждане на “данък пикник” за еднократни чинии, чаши и др., като част от по-широки действия за борба със замърсяването и намаляване на енергийните разходи, предаде АФП. По думите на министъра данъкът ще бъде около 90 евроцента на килограм и ще се отнася за изделия, които не могат да бъдат рециклирани.
В становище на министерство на околната среда на Франция се посочва, че средствата ще бъдат използвани за субсидиране на стоки, които могат да се рециклират.  

Агенция "Фокус"
Избрани сайтове среда

  • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

  • Най-актуални страници среда

  • Добри практики за обучение в мултикултурна среда представиха в Бяла Слатина

  • Kонсултантски услуги за опазване на околната среда Начало