Пазят царския орел и ловния сокол

Парк "Централен Балкан" се включва в проект за опазване на популацията

на царския орел и на ловния сокол на територията на Стара планина. Природозащитните мерки за опазване на царския орел и ловния сокол ще допринесат за опазване и на трети световно застрашен вид-европейския лалугер. Царският орел е вписан като изчезващ вид в световната Червена книга. На територията на парка има две орлови гнезда, а в страната са между 16 и 20. В миналото хората са го смятали за свещена птица и са вярвали, че пази нивите от градушка и прогонва буреносните облаци. Ловният сокол е европейски защитен вид, а в Червената книга на България е посочен като застрашен от изчезване вид.

в. Телеграф
Избрани сайтове сокол

Най-актуални страници сокол

  • Германия - Романтичният път (автобус) повече » ...

  • Вдигат паметник на сокол в белослатинско

  • Екскурзия в Египет - приключения в земята на Фараоните 2019 повече » ...