«амьрсители на река »скър

≈коинспекци€та във ¬раца установи замърсител€ на река »скър

10 септември 2008 | 17:25 | јгенци€ "‘окус"

¬раца. ѕредполагаеми€т причинител на замърс€ването, довело до измирането на риба в района на село ≈лисейна и село «верино, е ¬≈÷ "Ћакатник" т.е. извън територи€та на областта, контролирана от –»ќ—¬ Ц ¬раца, предаде кореспондентът на јгенци€ У‘окусФ.  онстатаци€та е направена от незабавната проверка на експертите на инспекци€та, извършена днес след подаване на сигнал на дежурни€ телефон. ¬одата е видимо кална и мътна. ≈кспресните анализи на разтворен кислород, –h и електропроводимост на взетите проби от водата на река »скър, според директора инж. ¬алери јндреев, са в границите на проектната категори€ за реката в този район. ѕресаташето ÷вети ¬ергилова уточни, че информаци€та по случа€ е подадена по компетентност към Ѕасейнова дирекци€ "ƒунавски район" - ѕлевен за предприемане на административни и наказателни мерки към замърсител€. Ќа населението е забранено да ползва вода от реката за водопой на животни и поливане на насаждени€, докато водата тече кална и мътна. ѕо реката все още плува мъртва риба. –ум€на Ѕорисова
»збрани сайтове реката

Ќай-актуални страници реката

  • “айнствени€т Ћаос и ¬иетнам - новото лице на »ндокитай 23.11.2019г. повече ї ...

  • “айланд и  амбоджа 17.11.2019г. повече ї ...

  • јтрактивни конни състезани€ се проведоха в ’айредин