Защита на домашни животни

   Движението за защита на домашните животни е доста по- различно като организация от това, за защита на дивите видове. Тук не става въпрос да се запази един вид като такъв. Дори и само поради факта, че е домашно животно, един вид не може да бъде заплашен от изчезване. Но съществуват и домашни породи, застрашени от изчезване, защото отглеждането им е било изоставено. Бъркотията и неразбирателството, съществуващи между човека и домашните животни, са предизвикали появата на първите общества за защита на животните. Най- напред те са били за защита на кучетата, котките и конете, тъй като последните на времето са били много разпространени в градовете. В последствие, предимно избраните домашни видове, са станали предмет на законодателството, че една постъпка може да се оцени като жестока и по отношение на животните.
   Докато защитата на природата се интересува най- вече от видовете, защитата на животните е предимно към индивидите. Но освен, че се бори с лошите прояви или актовете на жестокост по отношение на отделни животни, защитават се и групи животни, включени в експерименти или живеещи в скотовъдни ферми.

   Индивидуални актове.
   Сред индивидуалните актове, на които са жертва домашните животни, най- разпространеният е изоставянето на кучета и котки по време на заминаване на почивка. Това е и проблемът, най- много ангажиращ защитниците на животните. Силен е и контрастът между съдбата на популярните животни за компания и тези, които са жертви на нелегален трафик, кражби или смърт без страдание в местата за престой на добитък, задържен за нарушаване на законите или за изплащане на дългове. Стерилизирането и татуировката се прилагат все по- широко като противодействие срещу кражба или изоставяне.

   Игри, спортове.
   Някои игри, спортове или жестоки традиции са прицелът на защитниците на животните. Между тези, които засягат домашните видове, може да се цитират- стрелбата по гълъби /следдълга битка беше забранено във Франция/, боя с петли, кучета или с бикове.

   Експерименти с животни.
   Независимо, че са се практикували още в древността, експериментите с животни са се наложили едва през XIX век. В началото са били ограничени в областите на науката и медицината, но по- късно, през ХХ век, са се разпространили в много други области: козметиката, тинктурите /боядисването/, пестицидите, рисунките, оръжията и др. Годишно в света се жертват около 800 милиона животни, от които 4 до 5 милиона във Франция- две трети от които са били пожертвани за комерсиални цели. Терминът "експеримент с животни" е по- точен от вивисекция, който има по- ограничено значение. Списъкът на извършените експерименти, от които 85% без упойка, е безкраен.
   Дълго време по- голямата част от асоциациите за защита на животните са оставали пасивни по отношение на този проблем, считайки го за маловажен. Ако оспорването на чисто комерсиалните опити е по- лесно, то съпротивата по отношение на опитите с научна и медицинска цел е значително по- трудна. Защитниците на животни изтъкват, че чисто научните експерименти често са мотивирани единствено от любопитството на изследователя. Що се отнася до опитите с животни, извършвани в медицината, те се мотивират с ползата им за човешкото здраве.
   Все пак, макар и бавно, в науката навлизат методи, заменящи опитите с животни. Такива са изследванията на клетъчно ниво, математическите модели и много други техники. Вече немалко изследователи препоръчват и използват тези заместващи техники.

   Промишлено отглеждане.
   Друга област, силно развита през ХХ век, е промишленото или индустриалното животновъдство. То е сред главните тревоги на защитниците на животните. Появява се към 1950 година и е резултат от бързото демографско развитие на западните страни, както и от свиването на традиционното животновъдство.
   При този вид животновъдство, телетата са затворени в боксове и не могат да се движат. В края на третия месец без движение, преди да го отведат в кланицата, телето е натрупало месна маса, но е напълно деформирано. Що се отнася до кокошките, те са струпани върху пода или върху метални телени решетки по 20 до 25 на квадратен метър. Кокошките носачки са затворени на много етажи, по 4- 5 в клетка с размер 40х40 см.
   Подът на тези клетки е наклонен към улей, в който падат снесените яйца. Освен, че няма нищо общо с естествената среда на животните, интензивното животновъдство е поле на експерименти за въвеждане на нови технологии, понижаващи цената на продукцията. Например, прасенцата изродени с цезарово сечение се затварят в специални пластмасови съдове /мехури/, изолиращи ги от околната среда за един месец. Засега борбата с промишленото животновъдство се изразява в кампании за връщането към традиционното животновъдство, както и информиране на консуматора, как е отглеждано животното, чиито месо или яйца купува.

   Клане и изкуствено хранене.
   Условията за клане също са подчинени на определени правила, като умъртвяването на животното в пълно съзнание е било забранено. Това не означава, че законът винаги се спазва. Обект на силни кампании от странана защитниците на животните е било и изкуственото хранене на гъските, за да се получи черен дроб.

   Права на животните.
   През 1978 година в ЮНЕСКО е била разпространена официална Декларация за правата на животните. Международната Лигаза правата на животните понастоящем се опитва да включи в процесите за защита на животните националните лиги от много страни.
   Френската лига за защита правата на животните действа паралелно с най- старите асоциации /Обществото за защита на животните/, както и с други специализирани организации, борещи се предимносрещу опитите с животни. Признаването на правата на животните всъщност се базира на приноса на съвременната наука. Екологията и зоопсихологията са доказали високата психична зрялост, достигана от много животни. Що се отнася до палеонтологията тя е доказала родството, свързващо човека с останалия животински свят. Следователно, главният проблем е да се оспори антропоцентризмът, т.е. доминирането на човека над природата. В момента се извършва истинска революция на идеите, като промените за последните двадесет години са много повече, отколкото тези, направени през последните двадесет века.

   Изкуствени животни.
   Изкуствената селекция е вид експеримент без открита жестокост, но това е все пак оспоримо. Вкарвайки в мишки гени, кодирани с хормона за растеж, се получават истински гигантски мишки. Уви, те са започнали да губят козината си. Изследователите мечтаят за уголемяването на животните по генетичен път. Представете си крави като слонове, овце даващи много повече вълна и така нататък.


Сподели във facebook


Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по CorelDraw за обработка на векторна графика CorelDRAW

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop