Рекорди за дълголетие

   Представата за дълголетието при животните е възникнала на базата на емпирични наблюдения. Дълголетието се определя трудно с точност, особено при дивите животни. Някои техники, като маркиране на птиците с пръстен, позволяват да се получат по- точни сведения. Добре е за всеки вид да се прави разлика между средната възраст и потенциалното му дълголетие, т.е. пределната възраст, която може да достигне дадено животно.
   Животът на дивото животно е пълен с опастности, като лошото време, болестите, инцидентите, паразитите, хищниците или действията на човека. Достигането на преклонна възраст при тези условия е подвиг. Някои видове са облагодетелствани от размерите си. Един възрастен слон, например, не е заплашен от хищници. Така е при повечето от големите хищници- от тигъра до бялата акула- нямат неприятели. Все пак, тези животни са изложени на други опастности.
 
   Човек.
   Може би, някой ще се изненада от факта, че един от най- дълголетните видове е човекът. С потенциалното си дълголетие от 80 до 100 години той има само един съперник сред бозайниците- слонът, който може да достигне до същата възраст.
 
   Птици.
   Няма столетници сред птиците. Големият черен гарван може да живее 70 години, следван по дълголетие от папагалите и големите хищни птици.

   Влечуги.
   Крокодилите и малките земни костенурки понякога са и столетници. Големите земни костенурки достигат библейската възраст от два века- става въпрос за тези, които живеят на островите Галапагос и някои острови в Индийския и Атлантическия океани. Може би костенурките от остров Света Елена са познавали Наполеон.

   Други животни.
   При рибите, максималната възраст е половин век. Червеите достигат до 30 години, мекотелите- 50 години, ларвите на насекомите- 30 години. Някои морски анемони могат да станат и столетници.
   Един фантастичен случай е този с погонофорите /Pogonophores/, разбиващ всички рекорди. Става въпрос за малки безгръбначни от граничните райони на Индийския и Тихия океани, които са силно удължени и носят нещо като венец- всъщност венец от пипала, чрез които се храни. Те живеят в тънка, но здрава хитинова тръбичка, която се образува от секрециите на специални кожни жлези. Тази хранителна тръбичка расте крайно бавно 1 милиметър за 250 години. Следователно, една тръбичка с дължина 75 см. е на 187 500 години. Тъй като погонофората не може да смени тръбичката, то може да се направи заключението, че е на същата възраст. Открити са едва през 1914 година по морското дъно, но тези странни безгръбначни бият всички рекорди по дълголетие.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D

  • Над 300 участници на първи патриотичен фестивал в Паволче