Кобра

Кобра

Змия, която плюе отровата си.

Отровните змии използват своята отрова, за да убиват жертвите си- плъхове, птици и жаби. Не преследват хора, защото те са твърде едри за тях. Змиите хапят хората, когато се чувстват застрашени или обезпокоени от тях. Отровата се произвежда в жлези, разположени в горната челюст. Специални каналчета я отвеждат до зъбите. Когато змията захапе, острите зъби пробиват кожата и отровата се инжектира в жертвата. След първата "инжекция" змията може да продължи да "дъвче", като вкарва още отрова.

Отровата на кобрата действа върху нервната система на жертвата. Животното губи способността си да се движи, диша все по- трудно, накрая сърцето му спира. Всичко това става за не повече от 15 минути след ухапването.

Има няколко вида кобри. При всички кожата след главата образува нещо подобно на качулка. Кобрата я разтваря като ветрило, когато е уплашена или раздразнена. Така изглежда по- голяма и по- страшна.

Плюещата кобра няма нужда да ухапе жертвата си- вместо това тя плюе отровата си. Цели се в лицето и е много точна на разстояние до 3.5 метра.

Кралската кобра е най- голямата отровна змия на света. Тя достига до 5.5 метра дължина. Малко количество от отровата и е достатъчно да причини смъртта на 30 човека.
Избрани сайтове отровата