√ущер базилик - «оо’»“

√ущер базилик

¬одни€т бегач

ћного животни се спас€ват от враговете си чрез б€гство. —ъщото прави и гущерът базилик, но по уникален начин. “ой обитава ÷ентрална и ёжна јмерика и прекарва по- гол€мата част от времето си сред храсти и дървета. «адните му крайници приличат на жабешките. “е завършват с дълги пръсти с люспи по кра€. ѕръстите не са свързани с ципа, но затова пък ходилата им са големи.

 огато е застрашен, гущерът базилик застава на задните си крайници и тича с вдигната опашка, с ко€то пази равновесие. “ака той може да тича по зем€та и по клоните, но което е по- забележителното, може да тича и по вода. јко гущерът се движи достатъчно бързо, крайниците му не пробиват повърхностни€ слой на водата. јко обаче забави ход, потъва във водата и тогава се налага да плува. Ќо тогава обикновено гущерът вече се е отдалечил достатъчно от опасността.

√ущерите базилики са дълги до 61 см. “е имат гребен на главата, гърба и част от опашката. — помоща на опашката паз€т равновесие, когато б€гат.

√ущерът базилик е наречен така заради гребена си. “ой прилича на легендарното същество базилик, за което хората н€кога в€рвали, че погледът му е толкова страшен, че може да убива. ѕредполагало се, че това същество се е излюпило от €йце, снесено от петел и измътено от жаба.
»збрани сайтове базилик

Ќай-актуални страници базилик

  • –им, “оскана и „инкуе “ерре (от —офи€ и ¬арна) - 27.04.2019 повече ї ...

  • »зраел и …ордани€ - 7Ќ¬ (самолет) повече ї ...

  • »зраел - истори€ и насто€ще - 5Ќ¬ повече ї ...