Ропотамо

от Уикипедия, свободната енциклопедия


"Ропотамо" е името на резерват, който е разположен на около 50 километра южно от град Бургас. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона "Рамсарско място Ропотамо".

Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. През 1962 г. статутът на местността е сменен на народен парк. През следващите години екологичният баланс в рамките на парка е нарушен вследствие на неконтролирания туристически поток. Природата е замърсена поради засиленото строителство. По този начин "Ропотамо" е превърната в най-застрашената защитена територия в България. За да бъде запазена природата на резервата от по-нататъшни увреждания, през 1992 г. статутът на "Ропотамо" се променя на резерват със строг режим.

Скалните образувания, които могат да се видят в резерват "Ропотамо" са предимно крайбрежни - пясъчни дюни, скалисти брегове, стръмни, теросовидни брегове. В рамките на резервата се намира и Змийският остров - неголям скален остров в Черно море. В крайбрежните части на резервата могат да се наблюдават различни етапи от развитието на дюните.

Флора

Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни гори като между дърветата растат голям брой лиани. В по-плитките участъци, разположени близо до бреговете, както и в районите, където са се образували крайречни езера растат водни лилии и блатна тръстика.

От особено значение за резервата е находището на морски пелин, което е разположено в резерват "Ропотамо". Това е така, защото това е едно от най-големите находища на растението в България. Основните количества от това медицинско растение са разположени по десния бряг на река Ропотамо близо до нейното устие. Над 100 вида растения, които се срещат на територията на резервата, присъстват в Червената книга на България.

Фауна

В участъците от реката, които са разположени най-близо до устието ѝ, солеността на водата се повишава значително. Това се дължи на нахлуващата срещу течението на реката морска вода. На места солеността на водата в реката достига до 15 промила. Това, че в реката се срещат участъци и със сладка, и със солена вода, е благоприятен фактор за разнообразието на рибните видове. Срещат се както речни видове, така и морски.

Резерватът е важен от орнитологична гледна точка. В границите на резервата се срещат 257 вида птици, от които 71 вида са включени в Червената книга на България. Установено е присъствието на осем вида птици, които са застрашени от изчезване в планетарен мащаб.
Избрани сайтове резервата

Най-актуални страници резервата

  • Ботев /Враца/ разгроми Верея с 6:1