Паун

Паун

Кокошева птица.

През 1909 година американските зоолози организирали експедиция в тропическа Африка за улавяне на редкия сродник на жирафа, наскоро откритата окапи. Непроходимите гори и многобройните опасности попречили на експедицията да изпълни своята задача. Членовете на експедицията се завърнали обратно, като взели със себе си за спомен някои от наметалата на негрите носачи, направени от пера на птици. Силно впечатление им направили две от перата- червеникави с черни ивици. Никой обаче не можал да определи на каква птица принадлежат те. Това останало тайна цели двадесет години. Едва през 1936 година зоологът Чепин намерил такива пера по две птици в един музей в Конго. Кожите от тези птици били изхвърлени като непотребни в някакъв шкаф и на тях имало етикети: "млади обикновени пауни". Чепин определил тези екземпляри като нов за науката вид паун, който нарекъл африкански паун /Afropavo congensis/. Такава е историята на откриването и на последния днес известен представител от кокошевите птици- Galliformes, към които принадлежат над 270 вида, разпределени в пет семейства. Африканският паун спада към семейството на фазаните /Phasianidae/, което е с около 220 вида.

Към това семейство се отнася и величественият паун /Pavo cristatus/, който с право се счита за най- красивата декоративна паркова птица. Паунът има полов диморфизъм. Женската е по- дребна, тъмно оперена и почти незабележима пред гордия красив мъжки. Предната част на тялото на мъжкия /главата, шията и гърдите/ е синя с метален блясък. Надолу към корема синият цвят се прелива в черен, а по гърба- в зелен. На главата си има красива качулка, която като корона допълня неговото царствено оперение. Най- красиви са обаче надопашните пера. Те са дълги около 130 сантиметра и имат големи "очни петна". Когато паунът е възбуден и разпери като ветрило опашката си, перата заблестяват с всички отблясъци на дъгата. В спокойно състояние опашката е увиснала надолу и прилича на красив букет от цветя.

Паунът обитава горите на Индия и остров Цейлон, богати на подлес от храсти и висока трева. Миролюбивите индуси, които обичат животните, считат пауна за свещена птица и неговото убиване се смята за престъпление. Те го отглеждат като домашна птица, която краси дворовете и градините. Когато европейците видели в Индия пауните, останали очаровани от тяхната приказна красота и стройна грациозна фигура. В Европа те били пренесени от Александър Македонски и днес се срещат почти във всички европейски зоологически градини и паркове.

Паунът се движи на ята от няколко десетки екземпляра. През деня цялото ято заедно си търси храната- семена и плодове от различни растения, а понякога менюто се разнообразява с насекоми и даже змии, които те ловко убиват. Ятата нощуват по клоните на дърветата.

През брачния период започва двубоят между мъжките "за спечелване сърцето на женската". Ухажващите мъжки се въртят около женската, като обръщат към нея красивата си широко разперена опашка. Ветрилото на опашката понякога се разтърсва силно, при което се чува слабо шумолене. Женската "опиянена" от красивите очни петна, насочени към нея, избира избраника си и двата пауна се уединяват, за да търсят място за отглеждане на потомството си.

Гнездото е построено съвсем небрежно на земята под някой храст. В него женската снася 4- 6 яйца, които мъти сама около един месец.

Красивото оперение и вкусното месо на пауните е причина всеки ловец да мечтае за такъв трофей. При баснословните пирове, устройвани от римските императори, мозъците и езиците на пауните са били най- вкусната храна, без която не бихме могли да си представим тези оргии, както и без печени пауни тържествените приеми на английските барони.
Избрани сайтове птица