Шаран

   Ленивецът в бронзовите одежди.

   Който често броди край реките и блатата или се е спирал да се възхищава на накъдрената повърхност на язовирите, не може да не е забелязал тромавите движения на една риба, чиито бронзови люспи от време на време проблясват на слънчевата светлина. Шаранът е най- често срещаната риба у нас. Има няколко вида шарани: див шаран, огледален шаран и няколко други, получени чрез кръстосване между каракуда и мряна. Понеже има много видове от тази риба, затова може често да се види и във всички сладководни води, та даже и в полусолените води на някои езера и блата край черноморието.
   Характерно за шарана е овалното тяло, покрито с големи, твърди люспи и голяма твърда глава, със съвсем малки очи. Устните му са месести, а на горната устна има четири пипала, които приличат на мустачки. Перковата му система е много добре развита. Гръбната му перка е много твърда, назъбена като трион и може да пререже всякакво влакно, омотано около тялото му. Вкусът и обонянието на шарана са добри благодарение на силно развитите му устни, пипала, уста и език. Овен с месна /в определени периоди/ шаранът се храни с растителна храна. Зрението му не е добро.
   В по- далечното минало са се срещали шарани с тегло до 60 и повече килограма и с дължина до 1.5 метра. Сега, поради усиления спортен риболов, рядко може да се улови шаран над 15 килограма.
   Шаранът е всеядна риба.
   Размножава се през април, май и юни в зависимост от температурата на водоема, който обитава. Подобно на щъркелите, които всяка пролет се връщат в старите си гнезда, шаранът всяка година хвърля хайвера си в определени места. През този период от силно плашлива риба той става още по- тромав инепредпазлив. Движи се винаги край бреговете и плитчините обикновено на малки или големи стада. Това създава възможност на определени места, на които стадата се задържат често и по- дълго време, да се слага храна. Тази риба отлично предчувствува кога ще се развали времето, и особено преди буря се активизира към кълване, след което кълването стихва по време на бурята и дъжда и рибата се оттегля в дълбочините като застава в положение на пълен покой. През пролетта и началото на лятото шаранът се храни с растителна храна. Стръвта при шарана може да бъде от животински и растителен произход.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design