Обикновена мряна

   Водната стрела.

   Застанете ли през летните слънчеви дни край бързеите или тихите потоци, ще видите да профучават зеленикавобели стрели, които понкога изскачат високо над водата. Това е обикновената мряна или, както още я наричат- дунавска бяла мряна.
   Тялото на тази риба е продълговато, с вретеновидна форма. Главата и е удължена като хобот, напълно различна от тази на другите риби. На горната и уста са разположени две пипала, прилични на увиснали мустачки. Други две се намират в ъглите на устата и. Очите и са малки, светлосиви. Гърбът и е слабозеленикав, а коремът- бял. Перките по тялото и са с розов оттенък, а гърбните със сив цвят.
   На дължина мряната достига до 60- 70 сантиметра, а на тегло до 5 килограма.
   Формата на тялото, както и добре развитата перкова система, и дават възможност да се движи с голяма скорост във водата- до 2 метра в секунда.
   Обича долните течения на бистирте речни води, богати на кислород, но напоследък успешно се развъжда и в някои язовири в страната. В сравнение с другите риби мряната се размножава по- бавно, защото половата и зрелост настъпва едва след четвъртата и година. Затова пък малките рибки, които се излюпват от дребните жълтеникави зърна 10- 15 дни след изхвърляне на хайвера, бързо нарастват. Не се ядат, защото причиняват отравяне. Храни се с червеи, новоизлюпени рибки, пиявици, охлювчета, миди и други. Най- активно приема храната си нощем, поради което я наричат още нощна риба. Това обаче има сезонен характер. През лятото тя се храни през целия ден.
   Тя е твърде недоверчива и хитра риба, затова от риболовците се изисква по- голяма предпазливост и спортно майсторство. Най- подходяща стръв за лятото и есента са добре измесените жилави и еластични тестени примамки, ароматизирани с лавандулово или ментово масло. В по- размътени води добри резултати се постигат със стръв от червеи и други насекоми.
   Месото на мряната е бедно на мазнини и много вкусно, затова привлича много риболовци.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Албания - Земята на орлите АЛБАНИЯ - Земята на орлите (автобус)

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D