Костур

Костур

   Плаващата небесна дъга.

   В тихите, но бистри води на Дунав и долните течения на Тунджа, Марица и други наши реки живее чудна и пъстроцветна риба, която много се отличава от своите посестрими. Тази риба се нарича костур. Тялото и е овално, широко и изгърбено, оцветено с различни цветове. Гърбът и е мъмнозелен, страните- жълтозеленикави, а вратът- жълтеникав. Тъмните 8- 9 ивици, които прошарват тялото и, понякога се заменят с тъмни петна. Двата странични шийни плавника, както и опашният и долният заден плавник са яркочервени, а коремните- жълти. Първият гръбен плавник е прозрачен, с тъмни шипове, а вторият- зеленожълтеникав. Очите и са оранжеви, а устата- голяма, осеяна с много дребни зъби.
   Тази богата гама от цветове дава възможност на костура незабелязано да се приближава и да улавя жертвата си. При нападение от други хищници той сякаш настръхва, като разтваря силно перките си. Острите му шипове всяват страх у нападателя и той се оттегля.
   Риболовците трябва внимателно да го хващат, защото от убождането с шиповете му се получава възпаление.
   Хайвера си хвърля през април- май. Зърната са едри, жълти до оранжеви, слепени във форма на панделки или наредени като дантела. След 10- 12 дни от тях се излюпват малките рибки. Костурът достига дължина до 4- 50 сантиметра и тежи около 4- 5 килограма.
   Храни се с хайверни зрънца, водни насекоми, рачета, рибки и други. Храната приема много непредпазливо и с особена стръв, което улеснява твърде много риболовците.
   Костурът не е плашлива риба, движи се в повечето случаи на стада. Атакува рибката винаги откъм главата.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design