Бяла риба

Бяла Риба

   Пъстрото озъбено чудовище.

   Любимите места на бялата риба са дълбоките бистри води. На пръв поглед човек би се стъписал пред това озъбено насреща му пъстро чудовище. Твърде удължената и глава и голямата и уста, в която са норедени няколко реда зъби, както и силно развитите перки и придават вид на същински хищник. Гърбът и е сивозеленикав, а коремът бял, с осем десет сиви петна от двете страни на тялото. Здравата и кожа, покрита с дребни люспи, и служи като щит срещу другите хощници. Обикновено се движи по дъното на реките. На повърхността на водата или по плитчините излиза само тогава, когато водата е много замърсена или когато си търси храна и снася хайвера си.
   Тя води хищнически начин на живот. Изяжда и себеподобните си. Храни се с рачета, червеи и други, но предпочита малките рибки.
   В продължение на 3- 4 седмици женските за разлика от пъстървите снасят до 200 хиляди броя жълтеникави зърна. Малките рибки нарастват много бързо. През първата година те дават прираст до 500 грама, а през втората- до един килограм. Големите риби достигат до 90 сантиметра, а на тегло до 10 килограма.
   През пролетта, когато бялата риба е много гладна, може да се лови през деня. През лятото, когато малките рибки- уклейките, се движат по повърхността на водата, риболовът е успешен, ако се извършва сутрин и привечер, през есента- сутрин и следобед.
   Най- подходяща стръв е уклейката, защото с нея тя най- често се среща. Освен това поради овалното и тяло тя лесно я нагълтва.
   Много важно е рибката, сложена на куката, да стои винаги обърната с глава срещу течението. В това положение бялата риба винаги я вижда във водата.
   Щом се извади от водата, рибата изменя цвета си. Цялата побледнява. При откачването и от куката трябва да се внимава, защото със силните движения, които прави, за да се откачи, тя може да нарани ръцете с острите шипове, израснали по перките и.
   Бялата риба се търси твърде много заради вкусното и бяло месо, по- малкото кости и по- слабия дъх на риба.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D