Лястовичка

Лястовица

Крилатите акробати.

Лястовичките са дребни птички. Различаваме градска, селска, скална, брегова, червенокръста и други лястовици. По света има около сто вида от тях. Те се отличават по вилообразната си опашка и дългите остри криле. Човката им се разтваря чак зад очите. Главата им и гърбът са черни, с метален блясък. Гърдите и коремчето са светли. Всички имат къси крачета.

Лястовиците са прелетни птици. Храната им се състои главно от насекоми, които хващат във въздуха, докато летят. Особено изкусно ловят мушици и комари, когато отглеждат потомството си.

Градската и планинската лястовица са по- чевръсти и с по- късо тяло. Най- малка е бреговата. У нас тя пребивава от май до септември.

Лястовиците летят грациозно, като демонстрират акробатическите си способности.

Гнездото си правят с кал и сламки. Спояват ги със слюнка. Постилат го със суха трева, пух и пера. Гнездото на селската лястовица има форма на чашка, прикрепена на гредите под покрива. Градската лястовица го изгражда във вид на полукълбо, с малък отвор. Планинската лястовица лепи по скалите гнезда със сферична форма, а бреговата си прави дупка на някоя отвесна глинеста стена. Понякога тя изкопава тунел повече от два метра. Той завършва с помещение с диаметър около 20 сантиметра, което застила с пух.

Лястовицата снася от 4- 6 яйца- бели, изпъстрени с кафяви и виолетови точици, бледорозови. Мъти ги 12 дни. През това време за храна се грижи мъжката птица. Две седмици след излюпването малките вече могат да летят, напущат родното гнездо и се задомяват наблизо.

Лястовиците са верни на своя дом и партньор. Следващата пролет те се връщат в старото си гнездо. Гнездата им понякога заема нахалният врабец, който изхвърля навът дори пиленцата на лястовицата.

Неприятели на лястовицата са соколите, котките, невестулките и др. Но тя лесно се спасява от тях, понеже е изкусен летец.

често пъти във вечерния мрак на гората може да забележите и нощна лястовица- малка сиво- кафява птичка с белезникави петна. Някой я наричал козодой и е причислена към друго семейство. В миналото сред народите в Северна Европа е съществувало поверието, че тя бозае от козите. Оттам е получила и името си. Вярването на хората е идвало от това, че нощната лястовица лети безшумно и излиза за храна привечер- тогава, когато другите птички се прибират за спане, и почива през деня, прилегнала на някой клон. Храни се с дребни насекоми.

Нощната лястовица е прелетна птица. В нашата страна идва през май. Гнездото си прави направо на земятя. В него снася по две пъстри яйчица, които мъти около половин месец.
Избрани сайтове лястовица