Врабче

Врабче

Приятелят на децата.

Групата на врабчовите птици представлява три пети от всички птици по земята. Повечето от тях са дребни. На краката си имат по четири пръста. Врабците се срещат най- често. У нас са известни полското, домашното и испанското врабче. Хранят се главно със зърнени храни, плодове и насекоми. Когато се размножават масово, могат да станат вредни за селското стопанство и за населените места. Тъй като замърсяват улиците и дърветата по алеите, стават причина и за заразни болести.

Полското врабче има сиво- кафеникаво оперение. Живее по горите, градините, парковете и полята. Гнезди по хралупи, но понякога свива гнезда и по дърветата или в гнездата на щъркелите, или на другите птици. Снася около 5 белезникави яйца с кафеникави петънца. Годишно мъти 2- 3 пъти.

Домашното врабче прилича на полското, но е по- светло оцветено. Среща се в населените места. Гнездото му има кълбовидна форма. Строи го по дърветата или по стрехите на къщите. Малките си храни предимно с насекоми.

В Южна България живее испанското врабче. По света се срещат най- различни видове врабчета. Знаете ли, че има и бяло врабче? Това е тъй нареченото врабче- албинос. Тази особеност се дължи на липсата на цветен пигмент.

Към врабчовите птици спадат още скорците, чинките, авлигата, чичопей, овесарките, чучулигите, синигерите, сврачките, славеите, лястовиците, кралчетата и други.
Избрани сайтове врабче