Врана

Врана

Злокобните певци.

По дърветата край тихите горички, високостеблените гори и край реките живеят и отглеждат поколението си сивите врани. Есен се събират на ята и слизат край населените места. Преди дъжд и буря навярно сте виждали техните прелети насам- натам и сте слушали граченето им. За земеделските стопани враната принася полза- изтребва вредните насекоми по растенията, мишките и другите гризачи. Яде и мърша. Но за ловното стопанство тя е вредна, защото унищожава яйчицата и пиленцата на полезните птички.

Тялото на сивата врана, както ипоказва названието и, е сиво, но главата, крилата и опашката и са лъскавочерни. Краката и са също черни. Гнездото си строи на високите дървета. В него снася до 5 яйца с мръснозелен цвят и кафеникави петна. Мъти ги 20 дни. Когато вредните насекоми и гризачи се развъдят много, тя мъти по два пъти в годината.

Среща се и полската врана. Наричат я още посевна врана. Тялото и е металночерно. Нея може да видите по плодородните полета в близост до горички. Идва през пролетта от северните страни, но понякога гнезди и у нас, и то на колонии. Яйцата и приличат на тези на сивата врана, но са по- светли. Скита на ята и така си търси храната.

Най- едрата птица от семейството на враните е гарванът. Може да го намерите край реките и в гората. Вие сте слушали за грозното му грачене. В приказките е описан като зловеща птица. Но той принася полза на селските стопани и е известен като "санитар" на природата, понеже се храни с насекоми, а понякога яде и мърша. Затова го наричат и гарван- мършар. Човката му е мощна и извита надолу. С нейна помощ лесно убива малки птички, гризачи и всичко, което може да надвие. Познава се по металочерното си оперение с виолетовосинкав оттенък.

В Лондон враните се смятат за носители на щастие. Кралската гвардия разполага с няколко десетки изкуствено отгледани черни врани. Всяка врана носи име и презиме и е почти питомна. През Втората световна война враните изчезнали, а в края на войната се е върнала само една, която починала на 44- годишна възраст. Сега за отглеждането и изхранването на враните гвардията се полагат изключителни грижи.

У нас се срещат още гаргата, свраката, сокерицата, сойката, хайдушката гарга и др. В повечето случаи птиците от това семейство са полезни за селското стопанство, но на ловните стопани причиняват загуби.
Избрани сайтове врана