Яребица

Яребица

Полският санитар.

Яребицата обитава главно равнинните места, но понякога се изкачва и в планините. Гнездото си постила със суха трева и можете да го намерите на земята по нивите, лозята, шубраците, ливадите и др. През деня яребиците почиват, а сутрин и привечер излизат за храна. Те са особено полезни за селското стопанство, понеже се хранят с вредни за растенията насекоми, личинки, плевелни семена и др.

Оперението на яребиците е сиво- кафяво с черни рисунки, а отдолу на тялото е сиво. Мъжката има на гърдите си червенокафяво петно като подкова. На тегло достига до половин килограм.

През април- май женската снася до 20 крушовидни яйца, със зеленикавокафява черупка. Мъти ги около 20- 25 дни. Малките яребичета веднага започват да придружават майка си. Те порасват за около месец и половина и през септември започват да се събират на ята.

У нас има хиляди яребични семейства.
Избрани сайтове около

Нови интернет страници около

  • Ekskurzii .Biz - Почивка и Екскурзии Забележителности и атракционни