Ястреб

Ястреб

Живата стрела.

Ястребът е много ловка граблива птица и е широко разпространен в нашата страна. Живее в горите и в младите шубраци край населените места. Той е такава дръзка птица, че преследва и напада жертвата си дори и в дворовете. Освен с домашни и диви птици се храни и със зайци, катерици, плъхове и други. Плячката си лови и на земята, и във въздуха.

Отгоре тялото на ястреба е сивокафяво. Гърдите и коремът са белезникави, с тъмни напречни ивици. Женската е голяма колкото кокошка. По- голяма е от мъжкия. Външно оперението и е по- кафеникаво. Ястребът се отличава от сокола по това, че крилете му са къси, по- широки и по- закръглени, а краката му отпред са покрити с широки щитчета, докато при соколите са с люспи, наредени мрежовидно. Ястребите нямат остър зъбец на горната половина на клюна си.

Ястребът, както и соколът, прави гнездо от клонки, трева и мъх високо в клоните на дърветата. Понякога то има големина цял метър в диаметър. За няколко последователни години една двойка ястреби си строи по 3- 4 гнезда.

През началото на май женската снася от 3 до 5 яйца, зеленикавобели, с кафяви петна. Мътят ги и двамата родители около месец. Малките ястребчета на пускат гнездото през август. Отначало скитат сами и след 2 години образуват ново семейство.

У нас се срещат ястреб- кокошкар, ястреб- врабчар и късопръст- ястреб, който прелита от Мала Азия. Ползата, която те принасят на човека, е доказана- по инстинкт ловят болните, недъгавите и непълноценните животни. Така спомагат за естествения подбор на дивеча. Изобщо като санитари в природата ястребите принасят голяма и многостранна полза. Но понеже нападат домашните птици и зайци, ловът им засега е разрешен. Особено са опасни за фазановите стопанства.
Избрани сайтове голяма