Викуня

Викуня

Планинските обитатели.

Викуните са безгръби камили от Южна Америка. Други представители на това семейство са ламата и алпаката /перуанска лама/, които в миналото били отглеждани от инките заради вълната и месото, а и като товарни животни. Викуните, обаче, не се опитомяват лесно. Те живеят в Андите на височина от 3 650 до 4 800 метра. На тази височина времето е студено, ветровете са силни, а кислородът- по- малко.

В тези условия викуните оцеляват благодарение на дебелата си козина и особения състав на кръвта им. За разлика от другите животни в кръвта на викуните има по- голям брой червени кръвни телца, които разнасят кислорода из тялото. Това позволява на викуните да оползотворят по- добре малкото кислород от въздуха. Денем тези животни пасат по планинските пасища. Нощем се качват по- нависоко да спят.

Викуните живеят на мъжки стада или семейства. Те се придвижват между местата за хранене и спане с наведени напред шии, а от враговете си се измъкват с бързо бягство.

Всяка година хората събират стадата викуня и ги стрижат. Смята се, че тяхната вълна е най- фината и лека животинска вълна. Преди тридесет години те били застрашени от изчезване. Днес викуните са напълно защитен вид и броят им се увеличава.
Избрани сайтове викуните