Газела

Газела

Бдителният скачач.

Южноафриканската газела живее в Югозападна Африка и е забележителна със специфичните си подскоци. Тези животни живеят на големи стада и когато забележат враг като гепард или лъв, едно или няколко животни от стадото сигнализират за опасност.

Сигналът се състои от вертикални подскоци на височита до 3.5 метра. Газелите подскачат със стегнати крайници и извито тяло.

Подскоците подсказват на другите членове на стадото, че наблизо има опасност. Подскачайки, газелите имат възможност да огледат околността, а и врагът може да се смути.

Този вид газели използват и друг вид предупредителен сигнал. От средата на гърба до задницата на животното има гънка кожа, която се разгъва и под нея се появява ослепително бяла козина. Този сигнал се дава първо от една газела, която бива последвана от други, и изведнъж стадото внезапно побелява. Цялото стадо се впуска в стремително бягство в мига, в който врагът бъде забелязан.

В миналото огромни стада газели се установявали на едно място, а когато храната свършела се премествали. Милионите стада увличали изпречили се на пътя им други видове газели. Напоследък това явление не може да се наблюдава, защото газелите са били масово избивани.
Избрани сайтове стадото