»бекс

   ѕланинските скокльовци.

   »бексът е коза антилопа. ќбитава планините на височина от 500 до 5 200 метра над морското равнище. Ћ€тото ибексите прекарват високо в планината, като се хран€т с трева и лишеи. ѕрез зимата слизат в по- ниските места, за да избегнат дълбоките снегове.

   »бексите имат силни крайници и могат да скачат от камък на камък, запазвайки идеално равновесие. «а да изб€гат от враговете си, минават през места, които биха затруднили преследвачите им.  огато са обградени, се би€т с рога. »ма н€колко вида ибекси. “е обитават различни части на ≈вропа, јзи€, —евероизточна јфрика. –азличават се по формата на рогата.

   ћъжките ибекси се би€т за правото да отглеждат малки с женската. ѕобеждават обикновено по- възрастните животни с най- дебелите рога, т.е. тези, които са поне 6- годишни.

   ѕрез есента, в началото на размножителни€ период, мъжките се би€т. «астават един срещу друг , изправ€т се на задните си крака и блъскат с глави. Ќе се наран€ват, тъй като рогата им са здрави. ѕобедител€т печели правото да  създаде поколение и семейство с женската.
»збрани сайтове   

Ќай-актуални страници   

  • »зраел - истори€ и насто€ще - 5Ќ¬ повече ї ...

  •  омпютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • зелени календари 3 тела зелен календар  ласик