Къртица

Къртица

Копачът под земята.

Къртиците са много добре снабдени с всичко необходимо за ровене- работа, с която са заети денонощно. Зрението им е слабо, защото не им е необходимо в тъмното, но пък обонянието и слухът им са добри. Къртиците са много чувствителни към вибрации и "усещат" както врага, ходещ по повърхността на земята, така и движещия се наблизо червей.

Къртиците се движат бързо под самата повърхност на почвата, като я повдигат. Те изкопават система от тунели, която непрекъснато разширяват и подновяват. Пръстта изриват на повърхността на купчини, наречени къртичини. Овалните гнезда са уплътнени с трева и листа. При раждането си трите или четирите бебета са слепи и голи, но скоро им пораства козина и започват да виждат.

Звездоносната къртица от Северна Америка има 22 мънички месести пипалца на върха на муцуната. С тях тя търси храна- основно ларви на насекоми, скариди и дребни риби, които хваща във водата, и земни червеи, които намира в почвата.

С дългите си здрави лапи къртиците изграждат тунели под земята. Движенията им напомнят плуване в стил бруст. Копаенето е трудоемка работа, затова къртицата трябва да се храни редовно. Когато има много храна, тя я складира на определени места и я яде по- късно.

Избрани сайтове много

Най-актуални страници много

  • Какви подаръци желаят най - много жените? 10 - те най!

  • Центробежни повърхностни помпи за вода FORAS Центробежни помпи за вода