« назад


Малките скачачи на висок скок.

Скокливите мишки като че ли са специално създадени, за да скачат. Те имат дълги задни крака и дълги опашки, които им помагат да пазят равновесие във въздуха. С известно разочарование трябва да признаем, че най- често срещаните видове се придвижват между растенията с къси подскочета. Горската скоклива мишка, обаче, напълно отговаря на името си. Тя се придвижва чрез подскоци с дължина от 1.5 метра до 3 метра.

Скокливите мишки се срещат в Северна Америка, северните части на Европа и Азия. Когато настъпят зимните студове, скокливата мишка си намира дупка, в която да се скрие и да си направи гнездо. В него тя хибернира. Много животни хибернират през цялата студена и тъмна зима. Те заспиват дълбок сън. Телесната температура спада, биенето на сърцето и дишането се забавят. По време на дългия си сън животните не се хранят. Енергията за жизнените процеси е за сметка на мазнините, натрупани в тялото им. Скокливите мишки спят от шест до девет месеца, но се събуждат веднъж на две седмици, вероятно за да уринират. По време на съня телесната температура спада почти до точката на замръзване. /0 градуса С/.

Язовецът, мармотът, таралежът, съселът и земната катеричка са примери за хиберниращи животни. Те обитават райони с дълги, студени и тъмни зими. Оцеляват при тези тежки атмосферни условия като задпиват в някое топло и безопасно местенце.Избрани сайтове Скоклива

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти