Суриката

Суриката

Поклонниците на слънцето.

Сурекатата е вид мангуста и живее на колонии от около 24 животни. Живеят в дупки в полупустинните райони на Южна Африка. Сурикатите прекарват деня над земята, препичайки се на слънце през по- голямата част от времето. Докато едни се почистват взаимно или се хранят, останалите са нащрек. Асо в небето се появи сокол или орел, стражът излайва и цялата колония следи внимателно неприятеля, докато той отлети. Сурикатите стоят на стража, изправени на задните си крака и балансират с опашка.

Сурикатите не се отдалечават от домовете си и скоро изяждат всичката храна в околността. Тогава се преместват на друго място и изкопават нови дупки. Сурикатите ядат почти всичко, включително насекоми, корени, гущери, плъхове и птици. Нападат отровни змии и изглежда са неуязвими за отровата им.

Сурикатата посреща врага с ръмжене, протегнати крака и извит гръб. Понякога цялата група приближава заедно. За нападателя това изглежда така, сякаш към него се движи едно голямо животно.

Избрани сайтове Сурикатите