Летящ лемур

Летящ Лемар

Животно хвърчило.

Името на летящия лемур не е много точно, тъй като той не е лемур и не лети, а се плъзга във въздуха. Друго название за това животно, обособено в отделно семейство, е колуго.

От врата до върха на опашката си има кожна мембрана, която обхваща пръстите, предните и задните крака. Когато разпери крайниците си, летящият лемур прилича на хвърчило.

Летящият лемур обитава тропическите гори и прекарва значителна част от времето си по дърветата. Повечето от тях са много високи и там той намира храната си. Ако слезе на земята, за да се прехвърли от едно дърво на друго, може да стане жертва на хищник. Затова летящите лемури прелитат между дърветата. Изкатерват се до върха на дървото и се хвърлят към другото. Могат да прелитат над 70 метра, като губят само 12 метра височина. Високите дървета предпазват майката от хищници. Затова та рядко слиза на земята, предпочитайки да прелита от дърво на дърво. Бебето летящ лемур се вкопчва в козината на майка си и суче. То е с нея навсякъде, дори и по време на полет.

Лемурите са нощни животни- почиват си през деня, нощем се хранят с листа, пъпки и цветя. Големите очи им позволяват да виждат добре в тъмното.

Избрани сайтове лемур