Бобър

Бобър

Майсторът строител.
Бобрите
са майсторите строители сред животните. Те обитават бреговете на бавнотечащи горски реки и езера. Живеят в сложни дупки, които изравят в стръмните брегове на водоемите, с отвори, разположени под равнището на водата. На ниските брегове правят конични жилища от клони, които със сръчните си предни лапи скрепват с тиня. Те могат да достигнат 10 метра в диаметър и до 3 метра височина. В тези убежища има обширна празнина с изходи под водата. В реки с непостоянно равнище на водата, където съществува опасност подводните отвори на убежищата да останат над водата, бобърът прави бент от кал и клони. Понякога жилищата се предават от поколение на поколение.
Бобрите се хранят с корени и тънки клонки на дървета, с водни и крайбрежни тревни растения. През есента си приготвят зимни запаси от голямо количество дървесина, като прегризват дебели дървета с острите си като длето резци. Разделят повалените дървета на части и ги занасят по водата в убежището си.
На сушата бобрите са тромави и бавни, но торпетовидното им тяло и плавателната ципа между пръстите на задните им крайници ги правят отлични плувци. Те се придвижват, като размахват плоската си опашка нагоре- надолу.
Малките на бобъра се раждат в обезопасеното убежище. Дни след раждането си те вече могат да плуват, но не могат да се гмуркат из подводните коридори на жилището, защото твърде лесно изплуват на повърхността.

Избрани сайтове водата

  • Системи за пречистване и обработка на вода от Никол-Н Доставка, проектиране, монтаж за дома, офиса или производствената база на филтриращи и пречистващи системи за питейна вода. Филт ...